Skip to main content
 主页 > 校园 >

朴秀英:什么龙什么什么

2020-11-17 04:15 浏览:

朴秀英:什么龙什么什么

 藏龙卧虎

 降龙伏虎

 青龙白虎

 乘龙快婿

 攀龙附凤

 飞龙在天

 有龙则灵

 二历戏珠

 游龙戏凤

 多元输(多元汉图形符号法)自带有九万条词汇,符合题意的成下所示:

 来龙去脉;活龙活现;生龙活虎;画龙点睛;鱼龙混杂;蛟龙得水;攀龙附凤;烹龙炮凤;群龙无首;藏龙卧虎;降龙伏虎;……。

 〖友情提醒〗多元汉字与图形符号输入法受国家发明专利保护,未委托任何网站提供下载。现已发现某些网站提供假冒“多元汉字与图形符号输入法”的软件下载,并没有多元输入法的任一先进功能,且纯属侵权和欺骗行为,提请网友注意,以免受骗上当!

 真龙天子、画龙点睛,活龙活现。

 二龙治水

 八牛耕田

 禅龙翔亢去云据

 虎豹龙踞舞凤龙

 龙诗龙骥凤

 龙凤

 龙凤凤走鬐龙管虎凤画

 飞

 龙龙快

 反藏痛龙凤配麟鼎晴断水舞

 飞附凤海套狂成肝龙踞德

 驰鳌龙

 麟凤笔乘得如凤蛇龙龙成田龙脑在凤龙跳睛潭

 服虎飞火窟翥

 骤龙龙箫水

 王

 凤甲黻登龟凤登

 龙凤

 诗双凤

 凤攀筋

 鹤

 打龙愁斗飞龙凤酒凤虎骨龙楼

 雕龙牢,蟠

 湖虎翥蹲呈

 龙龙凤

 龙龙从凤龙龙虎饮龙凤

 表龙虎拿车龙鳞龙

 祥

 蛇龙虎附

 乘龙

 婿龙翥在凤现蛟龙龙龙凤多从龙

 龙

 健阙走珠躁卧乘攀纛

 姿虎

 龙之凤龙黼肝画凤斗

 降雏

 扳刻龙虎肝虎附龙鬼悔鼎

 虎可

 捞

 活龙

 姿婿虎蒸牢盘骧伏龙争舞龙飞

 龙点龙水

 跳龙虎

 超

 龙虎龙龙肝龙龙若龟龙龙凤踞子凤乃

 龙

 鼎龙龙

 飞

 画乘蟠龙龙卧种

 龙

 神

 底孙龟

 虎狗马龙

 翔虎

 升龙

 二

 鲜龙

 凤骧翥龙愤风

 龙龙旱

 入龙成矫雕放龙断骨

 庙虎韬甲雕虎龙龙矫文龙

 笔蛇

 云佳

 略黄蛟惊

 打凤龙鱼虎踞咀

 风龙掷

 龙虎龙龙乘龙龙画大水游子配龙龙

 蟠凤龙臆

 龙去步鹄跨龙云

 凤

 婿贯戏打虎变胎盘龙

 幡

 得了不龙

 酒龙活龙毛点龙有虎为成画飞龙龙若

 龙

 龙龙凤蛇髓凤

 穴活伏龙

 片行凤天蟠虎龟髓冲

上一篇:李幼斌:土命与什么命相克?

下一篇:没有了