Skip to main content
 主页 > 爱生活 >

安荣生未雨绸缪是什么意思

2020-11-27 23:55 浏览:

安荣生未雨绸缪是什么意思

  2019-12-01 15:13:17文/颜雨

  未雨绸缪的意思是趁着天没下雨,先修缮房屋门窗。出自《诗经·豳风·鸱鸮》。接下来分享具体的内容,安荣生供参考。

  未雨绸缪:意思是趁着天没下雨,先修缮房屋门窗。比喻事先做好准备工作,预防意外的事发生。绸缪:紧密缠缚,引申为修缮。

  出自《诗经·豳风·鸱鸮》:“迨天之未阴雨,彻彼桑土,绸缪牖户。”

  用法:作谓语、定语;形容事先准备。

  武王灭纣后,封管叔、蔡叔及霍叔於商都近郊,以监视殷遗民,号三监。武王薨,成王年幼继位,由叔父周公辅政,致三监不满。管叔等散布流言,谓周公将不利于成王。周公为避嫌疑,远离京城,迁居洛邑。不久,管叔等人与殷纣王之子武庚勾结行叛。周公乃奉成王命,兴师东伐,诛管叔、杀武庚、放蔡叔,收殷余民。周公平乱后,遂写一首《鸱鸮》诗与成王。其诗曰:“趁天未下雨,急剥桑皮,拌以泥灰,以缚门窗。汝居下者,敢欺我哉?”周公诗有讽谏之意,望成王及时制定措施,以止叛乱阴谋。成王虽心中不满,然未敢责之。

上一篇:朱宏嘉孕前要注意哪些禁忌

下一篇:没有了